Het Oosterzand

[cols] [two_third]

 

 

 

 

Overzicht

 

[/two_third] [one_third]

Projectinformatie

Amante Vastgoed realiseert 19 vrijstaande kavels in Heiloo.

[button url=”https://www.hetoosterzand.nl” text=”Naar het project” size=”” color=”primary” outlined=”1″ icon=”external-link” external=”1″] [separator type=”” size=”medium” icon=”star”]
  • Architect: Van der Padt & Partners
  • Makelaars: Ouwejan Vastgoed Advies & Vos Makelaardij
  • Startdatum: januari 2014
[separator type=”” size=”medium” icon=”star”]

Beschrijving

Amante Vastgoed BV is voornemens om in het bestemmingsplangebied Zandzoom, aan de Hoogelaan/Oosterzijweg te Heiloo, 19 vrijstaande woningen op ruime kavels te realiseren. Respect voor de historische waarden en de kenmerkende landschappelijke kwaliteiten van de locatie zijn leidend.

De ontwikkeling geschiedt als pilot-project in goed gezamenlijk overleg met de gemeente Heiloo. Kernwoorden bij het project zijn landelijk, duurzaam en energiebewust bouwen waarbij aan kopers een hoge mate van eigen inbreng in woning-indeling en toe te passen materialen wordt geboden, een en ander uiteraard binnen het kader van vooraf gemaakte afspraken met Stedenbouw en Welstand.

In het door bestaande en nieuw aan te leggen houtwallen omzoomde plangebied, met daarin de karakteristieke waterlopen komen stoere, landelijke maar vooral ook comfortabele en levensloopbestendige woningen

Amante Vastgoed biedt de toekomstige bewoners de gelegenheid vanuit een viertal basismodellen wezenlijk inbreng op de uiteindelijke verschijningsvorm te hebben. Zo kan men voor het exterieur kiezen uit verschillende materialen maar ook binnen in de woning een maximale indelingsvrijheid benutten. Hierdoor zal er een aantrekkelijke differentiatie in de bebouwing ontstaan maar zal vanuit de basismodellen de samenhang tussen de bebouwingsvormen blijven bestaan; verschillende woningen maar toch “broertjes en zusjes”.

De heldere hoofdvormen zijn voorzien van een prominente kap met ondergeschikte zij- en achter-uitbouwen. Als een kap op de uitbouwen wordt gerealiseerd geschiedt dat met een lagere nokhoogte dan die van de hoofdvorm.

De 4 woningen zoals deze aan de Oosterzijweg zullen worden gebouwd zullen zich qua materialisering en mogelijk ook qua grootte onderscheiden van de achterliggende, in het veld gelegen woningen. Meer (bak)steen en iets minder andere materialen. In het achterliggende gebied een net iets andere verhouding van deze materialen.

Bij het ontwerpen van de woningen en de daarin aan te brengen technische installaties is er veel aandacht voor het terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld door toepassen van goede isolatie en een optimale kierdichtheid.

Voor de benodigde energiebehoefte zal er zoveel als technisch/economisch mogelijk maar met maximaal respect voor het esthetische  gebruik worden gemaakt van duurzame energiebronnen.

De gunstige ligging van de daken ten opzichte van de zon maakt het mogelijk deze uit te voeren als energiedaken. Het dakvlak wordt dan maximaal belegd met PV-panelen zover dit esthetisch geen afbreuk doet aan de uitstraling van de woningen in het plan. Aan de detaillering van deze daken wordt veel aandacht besteed.

Het verbruik van fossiele brandstoffen wordt verder beperkt door de woningen standaard te voorzien van warmtepompen die de bodemwarmte zullen benutten om de woning te verwarmen, te koelen en van warmwater te voorzien.

De luchtkwaliteit in de woning zal altijd optimaal zijn door het toepassen van een geavanceerd CO2 gestuurd ventilatiesysteem.

De daglichttoetreding in de woning is bij de verdere uitwerking zowel energetisch, functioneel als qua beleving een belangrijk aandachtspunt en zal op ieder moment van de dag dienen bij te dragen aan het welbevinden van de bewoners.

 

[/one_third] [/cols]